Onlinebehandling

Onlinebehandling

När jag träffar en patient fysiskt så ställer jag alltid en mängd frågor som du som patient svarar på och jag antecknar dina svar. Gör vi en online behandling, dvs en behandling utan att ses, så måste jag ändå ha svar på alla dessa frågor. Därför kommer jag att skicka dig ett omfattande frågeformulär och dessutom önskar jag bilder på dina ögon, ditt ansikte och tunga. Har du en åkomma som syns tex ett eksem så vill jag ha en bild på det också.

I priset för en online behandling så ingår:  

Bedömning av dina besvär, genom dina svar på frågorna, irisanalys och ansikts/ tunganalys med hjälp av dina bilder.

Behandlingen beror förstås på dina besvär och önskemål. Det vanligaste är homeopatmedicin eller sensomotoriska åtgärder.

Två uppföljningar ingår alltid.Mer om: