Irisdiagnostik

 

 

Irisdiagnostik

 

Genom att studera ögats iris så kan man kartlägga kroppens styrkor och svagheter, se funktionsnedsättningar i kroppssystem och organ. Irisdiagnostik används flitigt inom alternativ medicin för att analysera eventuella sjukdomstillstånd och för att kunna förebygga framtida hälsoproblem.

Utvecklingen av Irisdiagnostik

Irisdiagnostik eller irisanalys är en gammal metod som omnämndes så tidigt som av Hippokrates. Modern irisdiagnostik har dock sin upphovsman i den ungerske läkaren Ignatz von Peczely, som publicerade sina studier 1881 (1). Hos patienter som opererats på grund av skada studerade han förändringar av ögats iris (regnbågshinna). Genom dessa iakttagelser utvecklade han en metod för att diagnostisera funktionsstörningar och sjukdomar i kroppen. I början på 1900-talet vidareutvecklade den svenska homeopaten Nils Liljeqvist metoden (2). Idag används Irisdiagnostik flitigt av naturläkare och homeopater för att analysera hur kroppen mår och kartlägga genetiska styrkor och svagheter.

 

Så utförs irisdiagnostik

 

Likväl som ögonen är själens spegel, är de även en karta över vår kropp. Ögonen kan visa både genetiska och förvärvade styrkor och svagheter. Genom Irisdiagnostik eller Iridologi som det också kallas kan man se tecken på sådant som varit, är eller kan komma att utvecklas. När man undersöker iris bör pupillen vara sammandragen. Vanligtvis riktar man en lampa i kombination med en förstorande lins som hjälpmedel. Det är lättare att läsa av blå ögon än bruna. Det finns tre grundläggande tecken i iris, som alla har sin innebörd: onaturliga färger, cirkulära ringar, fläckar eller linjer, som kan vara vita, mörka eller svarta.

Det finns inga ”perfekta” ögon, det vill säga ögon helt utan tecken. Alla människor har styrkor och svagheter, vilka kan utvecklas och förbättras emotionellt, andligt, fysiskt och psykiskt i vår kropp. Irisdiagnostik kan hjälpa dig att bli mer medveten om dessa styrkor och svagheter. På så sätt kan du lära dig undvika destruktiva vanor, utnyttja dina styrkor, stärka dina svagheter och ge dig själv bättre förutsättningar att leva ett friskare liv.

 

Källor och referenser:

(1) Decker, J: Grundlage der Irisdiagnosik, Ettlingen 1965

(2) Raimo Heino, Nya naturläkarboken, Raben Prisma ISBN: 91-518-3058-2