Idrottsskador 1


Idrottsskador


Är man idrottare så är det nästan oundvikligt att man någon gång skadar sig. Händer det så är det viktigt att kroppen får bra hjälp snabbt. Vår kropp är fantastiskt hjälpsam i läkningsarbetet bara vi ger den optimala förutsättningar. 

För att undvika att skada sig i "onödan" är det viktigt att vår kropp är i balans både mentalt och fysisk