Skolsvårigheter/NPF

När jag ska läsa hoppar bokstäverna runt på papperet och det blir jättesvårt. Gör dina det också?

Mina kompisar förstår inte vad jag säger fast jag tycker jag pratar precis som dom.

Är jag stökig för att jag inte kan sitta stilla eller har jag dåligt utvecklad balans?

Är jag dum för att jag inte kan skilja på lång och kort vokal eller uppfattar jag ljud på ett annorlunda sätt?


Ibland kan det vara enkelt att åtgärda ett problem tex Sandra som inte kunde sitta stilla och inte heller kunde koncentrera sig, det visade sig att hon inte kunde bryta ner mjölkprotein vilket gav henne de svårigheter hon hade, Hon slutade att äta och dricka saker innehållande mjölkprotein och fick en lugn och bra skoldag.

Tyvärr är det oftast mer komplicerat än så. De flesta barn med skolsvårigheter har en sammansatt bild av olika saker som påverkat och påverkar deras kropp och sinne:

¤ Medfödd och förvärvad tarmflora.

¤ Kvarvarande primitiva reflexer.  

¤ Antibiotikakurer.

¤ Näringsbrister

¤ Synproblem.

¤ Avvikande hörselkurva.

¤ Påverkan av EMF - elektromagnetiska fält.

¤ mm


En kombination av sensomotorisk träning och homeopatisk behandling har visat sig mycket framgångsrik.  Vid första besöket på Hippocampus görs en kartläggning, den tar ca tre timmar och innehåller:

¤ Test av grov och finmotorik.

¤ Syntest

¤ Hörseltest.

¤ Test av kvarvarande primitiva reflexer.

¤ Genomgång av vacciner och antibiotikakurer.

¤ Tarmhälsa.

¤ Matvanor.

¤ EMF vanor.


Behandling av skolsvårigheter.


¤ Sensomotorisk träning

¤ Hörselstimulering

¤ Ögonmotorik träning

¤ Kostomläggning

¤ Sanering av EMF

¤ Kosttillskott

¤ Homeopati

Återbesök görs var 4 - 6 vecka däremellan tränar barnet sensomotoriska rörelser hemma varje dag.