Homeopati 1


HOMEOPATI

 

Homeopati är en skonsam behandlingsform som får igång din egen självläkningsförmåga.

Dina besvär/symtom skals bort för att komma åt kärnan till dina problem.

Du behandlas i ett helhetsperspektiv, där Homeopaten tar hänsyn till hela dig fysiskt, känslomässigt och mentalt.

De homeopatiska mediciner som används  är godkända av läkemedelsverket. De verksamma substanserna kommer från djur, växter och mineraler. Medicinerna är potenserade dvs de är utspädda och skakade efter  vissa principer.

En grundtanke är att om en person har ett eller flera sjukdoms symtom så är personen i disharmoni. Homeopatin vill hjälpa dig att få harmoni och på så sätt stärka din egen livskraft

och självläkningsförmåga.Det första besöket hos Homeopaten tar  60—90 minuter. Du får berätta vad du har för besvär/symtom. Du kommer att få många frågor om din sjukhistoria, om hur dina symtom yttrar sig, vad som gör dig sämre och vad som gör dig bättre.

Du får gärna berätta om dina känslor och tankar.

Händelser som kan ha påverkat/påverkar dig i livet.

Det är viktigt att Homeopaten får ett helhetsperspektiv av dig för att kunna välja en bra homeopatmedicin till just dig och dina besvär.

Återbesök görs efter tre till åtta veckor. Dessa besök tar mellan 30-60 minuter.

Homeopatiska läkemedel kan behandla både akuta och kroniska besvär.


Homeopati är en biverkningsfri, miljövänlig, individuell behandling där din livskraft stärks

vilket ger din kropp möjlighet att på ett skonsamt sätt läka.


                             

Homeopatin utvecklades av en tysk man vid namn Samuel Hahneman i slutet av 1700-talet. Han var läkare från början.

Ordet Homeopati härstammar från grekiskan och betyder liknande lidande. Hippocrates läkekonstens fader menar att det som framkallar sjukdom också kan användas för att hjälpa densamma. Det är den filosofin som Homeopatin bygger på. En lök kan tex ge dig rinnande näsa och ögon. Så en lök som är potenserad i ett homeopatiskt läkemedel kan hjälpa mot de

symtomen tex hösnuva.

Homeopati används i många länder tex Tyskland, Norge, Indien, Grekland..

I flera länder används den av läkare som ett komplement till skolmedicin.

Det finns forskningsrapporter om Homeopati på nätet man kan studera. Tex  www.facultyofhomeopathy.org/research